CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web http://espaidemar.cat/open-surf-bcn/ propietat de CLUB LLEURESPORT (d’ara endavant Club lleuresport)

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web http://espaidemar.cat/open-surf-bcn/ de CLUB LLEURESPORT realitzades per al lliurament de les mateixes en territori espanyol.

CLUB LLEURESPORT guardarà cada contracte amb inclusió de les dades del client/usuari, els productes adquirits, forma de pagament, lloc de lliurament i la resta de les circumstàncies relatives a la compra dels productes. En tot cas, el contracte es remetrà a les presents Condicions Generals com a regulació de les obligacions entre les parts.

Així mateix, s’informa que les presents condicions estaran a la disposició dels usuaris de la web de forma permanent, fàcil i gratuïta en l’adreça url: http://espaidemar.cat/open-surf-bcn/condicions-generals-de-compra/

CLUB LLEURESPORT es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

L’acceptació del present document comporta que l’Usuari:

a. Ha llegit, entén i comprèn les presents Condicions Generals de Compra.
b. Que és una persona, física o jurídica, amb capacitat suficient per contractar i reuneix les condicions legals per celebrar el contracte de compravenda dut a terme mitjançant aquesta web.
c. Que assumeix totes i cadascuna de les obligacions aquí establertes, les quals van a regular el present procés de compra.
d. Que entén i accepta les normes de funcionament del campionat open surf de Barcelona realitzat en IEM Espai de Mar.

IDENTITAT DE LES PARTS

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’Usuari CLUB LLEURESPORT, G-60320132 i amb domicili social en la C/ Blesa 27, 08004, BARCELONA, tickets@espaidemar.cat i d’una altra,

L’Usuari, identificat en el lloc web mitjançant el formulari d’inscripció on facilita les seves dades, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda de serveis nascuda entre CLUB LLEURESPORT i l’Usuari al moment en què aquest accepta durant el procés de contractació online la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta l’admissió en la participació de l’I open surf de Barcelona by Club Lleuresportt que es dugués a terme en el IEM Espai de Mar ,a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

L’Usuari, després de la lectura de les presents condicions generals i la seva acceptació, i facilitant les dades que se sol·liciten en el formulari d’inscripció podrà realitzar la contractació del servei a través de la web http://espaidemar.cat/open-surf-bcn/

En qualsevol cas, la verificació dels termes de la comanda serà responsabilitat única de l’Usuari i el procés de compra no es podrà iniciar fins que l’Usuari no hagi remès la confirmació dels termes de la comanda (d’ara endavant, Confirmació de Comanda).

S’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. SELECCIÓ DE LA CATEGORIA PER A la INSCRIPCIÓ EN la qual DESITJA COMENÇAR

La Selecció de productes serà efectiva cada vegada que l’Usuari premi sobre les icones de compra en els quals serà visible la paraula open surf masculí, open surf femení, sub18 mixt, sub14 mixt o similar.
Es podrà contractar una sola selecció de les quals estiguin disponibles.
En la mateixa icona de compra serà visible el resum econòmic de l’oferta.

2. COMPLETI LES SEVES DADES PERSONALS.

I. En la pantalla del navegador apareixerà el formulari d’inscripció corresponent on l’usuari ha d’introduir les seves dades identificatives, dades de contacte i dades bancàries. (les dades marcades amb el símbol () seran d’emplenament obligatori, en cas contrari l’Usuari no podrà prosseguir amb la contractació del servei.)
II. L’usuari tindrà a la seva disposició el document en el qual es detallen les condicions d’ús del CLUB LLEURESPORT , polítiques de privadesa i ús de la informació, i resta d’informació d’interès.
III. L’usuari haurà de llegir i saber que formalitzar tota la inscripció significar confirmar que ha llegit i accepta les Normes de la prova, així com aquestes condicions de venda de serveis i política de privadesa i avís legal per continuar.
IV. L’usuari haurà de clicar la icona amb la paraula “acceptar” per confirmar la compra del servei.

3. CONFIRMACIO DE LA COMPRA.

I. Per continuar l’Usuari haurà de clicar en la icona on apareix la frase “pago amb targeta” o similar.
II. En la pantalla del navegador apareixerà la plataforma de pagament corresponent al pagament amb targeta bancària, on l’Usuari haurà d’introduir les dades de la targeta. Així mateix, el sistema li informarà de l’import a carregar en la targeta, data i hora.
III. L’Usuari haurà de clicar en la icona amb la paraula “acceptar” o similar, després del que el sistema li donarà avís que s’està connectant amb el servidor d’autenticació del TPV virtual.
IV. Després de la connexió amb el servidor, en la pantalla del navegador apareixerà la plataforma de pagament del banc corresponent, on se li demanarà a l’Usuari la resta de les dades relacionades amb la seva targeta, necessaris per completar l’abonament del servei per aquest mitjà.
V. Una vegada facilitats aquestes dades, l’usuari haurà de clicar en la icona amb la paraula “continuar” o similar.
VI. L’Usuari visualitzarà un missatge en la pantalla on es confirmarà el resultat de la compra i el codi d’autorització de l’operació de pagament.
VII. L’usuari rebrà un email amb la confirmació de la inscripció i un numero de reserva.

PREU DE L’OFERTA

Conforme a l’establert en l’article 60 del REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en aquest lloc web s’informa del preu final complet IVA inclòs, de cada inscripció susceptible de contractació a través d’aquesta plataforma web.